Pakej Umrah & Haji Swasta, Upah Haji dan Upah Umrah 2014/2015


Mana-mana waris yang berhajat untuk melaksanakan UPAH HAJI & UMRAH bagi arwah keluarga mereka. Sila layari http://www.raudhah2u.my/ dan http://www.badalhaji1.blogspot.com/


Badal/Upah Haji dan Umrah 2014/2015

Followers

Catatan Popular

Rabu, 13 Februari 2013

Bahana kalau terlebih seronok

MUTAKHIR, penularan budaya Hedonisme, yang mementingkan keseronokan atau kesenangan sebagai pegangan hidup, dikenalpasti antara punca ramai remaja kian rapuh semangat jati diri dan pegangan agama di negara ini. 

Pensyarah Kanan Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia (UPM), Dr. Kamariah Kamarudin, baru-baru ini telah merungkai isu hedonisme dan kesannya. 

Menurutnya, hedonisme ialah satu aliran pemikiran yang beranggapan bahawa kenikmatan dan kesenangan menjadi matlamat utama kehidupan bagi seseorang. 

Perkataan hedonisme itu telah mula dipakai sejak zaman Yunani iaitu zaman yang melahirkan ramai tokoh falsafah terkemuka seperti Socrates. 

Hari ini di Malaysia, kesenangan dan kenikmatan dalam kalangan remaja adalah antara yang patut dipersalahkan berlakunya hedonisme. 

Dr. Kamariah berkata, jika diteliti hedonisme adalah satu daripada cabang fahaman sekularisme yang menggariskan keseronokan sebagai tunjang utama kehidupan. 

Keseronokan ini diputuskan sendiri oleh akal manusia. Hal ini sedikit sebanyak bertepatan dengan matlamat sekularisme yang mahu memastikan manusia bebas daripada unsur ketuhanan. 

Menurut beliau lagi, satu daripada keburukan dan bahayanya hedonisme ialah ia boleh menyebabkan penentangan dan perpecahan antara satu sama lain. 

"Contohnya seorang individu menganggap membunuh adalah perkara yang menyeronokkan manakala individu lain menganggap ia sesuatu perkara yang menakutkan, katanya. 

Bagaimanapun generasi muda di Malaysia telah didedahkan kepada doktrin hedonisme secara tidak disedari. 

Dr. Kamariah menjelaskan bahawa Islam menentang pemikiran-pemikiran yang cuba mengganggu umat Islam. Sekiranya pemikiran-pemikiran ini tidak dikawal, ia mampu merosakkan akidah umat Islam. 

"Hedonisme mementingkan kebebasan fikiran sedangkan akidah Islam meletakkan al-Quran dan Sunah sebagai paksi pemikiran," jelasnya. 

Selain itu, dalam pengertian 'kebaikan' terhadap individu, pandangan Islam amat bertentangan dengan konsep 'kebaikan' dalam Hedonisme. 

"Islam melihat konsep 'kebaikan' adalah melibatkan pembangunan ummah yang memberi fokus kepada aspek ketuhanan atau kerohanian agar manusia bukan sahaja mendapat 'kebaikan' di dunia tetapi juga 'kebaikan' di akhirat. Manakala 'kebaikan' yang dibawa hedonisme adalah apa-apa yang berbentuk keseronokan," tambahnya. 

Setiap penyakit pasti ada ubatnya melainkan sakit tua dan mati. Bezanya masa yang diambil untuk menyembuhkan sesuatu penyakit akan mengambil masa yang lama.

Oleh itu, beliau berkata, perlunya penyaringan pembacaan yang baik untuk dihadam oleh anak muda dan menjadikan 'budaya membaca sebagai budaya menyeronokkan'. 

"Lantaran kerana mudah tergoda dan terpengaruh dengan anasir luar, maka pemikiran anak muda yang dijajah perlu diberikan pertumbuhan pembacaan sejak kecil. 

"Perlu bangunkan diri anak dengan bahan bacaan yang bercorak agama, falsafah dan sejarah selain karya kreatif yang menampilkan isu-isu besar dan berguna agar pemikiran mereka lebih kritis, kreatif dan inovatif," katanya. 

Dr. Kamariah berkata, penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang amat dituntut agar anak memiliki jiwa besar, berdaya saing dan berkeyakinan dalam apa jua cabaran. 

"Tumpuan kepada peperiksaan sahaja perlu ditukar kepada yang berorientasi ilmu agar ilmu yang diperoleh sama ada di sekolah atau universiti dapat dimanfaatkan dengan baik dalam kehidupan. 

"Pendidikan memainkan peranan utama, iaitu dengan menyuakan anak sejak dari kecil agar cintakan nusa, agama dan bangsa secara utuh. Dengan ini mereka akan berjiwa besar dan berusaha untuk menjaga nama baik keluarga," katanya.

Pendedahan kepada tokoh-tokoh falsafah Islam dan penceritaan tentang sirah Nabawi perlu dipasak dalam diri anak. 

Andai berkemampuan, bagi Dr. Kamariah, membawa anak ke Tanah Suci untuk ibadah umrah atau melancong ke negara-negara peninggalan tamadun Islam seperti Sepanyol, Turki dan sebagainya agar mengambil iktibar kisah, semangat, kehebatan dan kegemilangan Islam. 

"Jadikan Rasullah SAW sebagai qudwah hasanah (contoh teladan) dalam mengharung cabaran kehidupan. Malah jadikan al-Quran dan Sunah sebagai inspirasi dan motivasi untuk mentarbiah anak dalam kehidupan," kata beliau.
read more...

Badal Haji, Korban untuk arwah
BOLEHKAH kita melakukan badal haji dan ibadah korban untuk orang yang telah meninggal dunia? Jika boleh, saya ingin lakukan untuk arwah ibu saya.

Jawapan

Sebelum menjawab soalan ini, kita harus membincangkan satu perkara penting terlebih dahulu. Iaitu apakah orang yang telah meninggal dunia boleh mendapatkan pahala amalan ibadah yang dilakukan oleh ahli keluarganya yang masih hidup?

Mengikut kesepakatan (ijmak) ulama daripada kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, orang yang sudah meninggal dunia masih boleh menerima pahala ibadat yang dilakukan oleh ahli keluarganya yang masih hidup. Demikian dinukilkan oleh al-Hafiz Ibn al-Qayyim (w. 751H) dalam kitab al-Ruh.

Dalilnya sangat banyak, salah satunya hadis Nabi SAW yang bermaksud: Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya telah terputus melainkan tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang selalu berdoa untuknya. (riwayat Muslim)

Setelah mengumpulkan pelbagai dalil dalam perkara ini, Imam al-Syafii merumuskan: "Akan sampai kepada mayat daripada amalan orang lain tiga perkara, haji yang dilakukan untuknya, harta yang disedekahkan atau dibayarkan (hutang) untuknya dan doa. Aku mengatakan ini kerana berdalil dengan sunnah dalam perkara haji. Dan umrah serupa dengannya secara qiyas."

Daripada ucapan Imam Al-Syafii di atas, badal haji yang dilakukan untuk arwah, insya-Allah pahalanya akan sampai kepada arwah. Namun, apa hukum membuatkan badal haji itu?

Menurut ulama mazhab Syafii, hukum membuat badal haji terbahagi dua. Wajib jika arwah memang telah wajib melaksanakan ibadah haji semasa hidupnya, namun meninggal dunia sebelum sempat melakukannya. Dalam kes seperti ini, ahli waris wajib mengeluarkan sebahagian daripada harta pusaka peninggalan si mati untuk digunakan membiayai badal haji untuknya.

Berkata Imam al-Nawawi dalam kitab Al-Idah fi al-Manasik: "Wajib menggantikan (badal) haji bagi si mati jika ia (si mati) berkemampuan untuk haji ketika hidupnya namun tidak sempat melakukannya. Itu pun jika ia meninggalkan harta warisan. Jika tidak, maka bukan kewajipan waris untuk melakukan haji badal baginya."

Jika si arwah sememangnya tidak berkemampuan untuk melakukan ibadah haji semasa hidupnya, maka ahli waris tidak wajib membuatkan badal haji baginya. Jika mereka ingin membuatkan untuknya juga, maka hukumnya harus. Namun dalam kes ini, waris tidak boleh menggunakan harta pusaka peninggalan arwah untuk membiayai badal haji itu kecuali dengan keizinan seluruh ahli waris.

Siapa yang berminat melakukan badal haji untuk arwah boleh melakukannya sendiri atau menyewa orang lain untuk membuatkan badal haji untuk orang yang dikehendaki.

Seseorang yang melakukan badal haji mestilah orang yang pernah melakukan ibadah haji untuk dirinya sendiri terlebih dahulu.

PERKHIDMATAN BADAL HAJI DAN BADAL UMRAH

Perkhidmatan Badal Haji (Upah Haji) yang ditawarkan :


PERKARA
HARGA
KETERANGAN
UPAH HAJI
RM 1800
1.     Perlaksanaan
Haji, Umrah, Tahlil Arwah
2.     Sijil Bukti Perlaksanaan
3.     Hadiah Iringan
Sejadah, Tasbih, Minyak Attar dan 500ml Air Zam-Zam
UPAH HAJI UZUR
RM 2200
1.     Perlaksanaan
Haji, Umrah
2.     Sijil Bukti Perlaksanaan
3.     Hadiah Iringan
Sejadah, Tasbih, Minyak Attar dan 500ml Air Zam-Zam
UPAH HAJI PLUS
RM 2300
1.     Perlaksanaan
Haji, Umrah, Tahlil Arwah, Wakaf & Khatam Al-Quran
2.     Sijil Bukti Perlaksanaan
3.     Hadiah Iringan
Sejadah, Tasbih, Minyak Attar dan 500ml Air Zam-Zam
UPAH HAJI EXTRA
RM 2800
1.     Perlaksanaan
Haji, Umrah, Tahlil Arwah, Wakaf & Khatam Al-Quran dan Ibadat Qorban
2.     Sijil Bukti Perlaksanaan
3.     Hadiah Iringan
Sejadah, Tasbih, Minyak Attar dan 500ml Air Zam-Zam
UPAH HAJI BARAQAH
RM 3300
1.     Perlaksanaan
Haji, Umrah, Umrah Ramadhan, Tahlil Arwah, Wakaf & Khatam Al-Quran dan Ibadat Qorban
2.     Sijil Bukti Perlaksanaan
3.     Hadiah Iringan
Sejadah, Tasbih, Minyak Attar dan 500ml Air Zam-Zam

Perkhidmatan Badal Umrah (Upah Umrah) yang ditawarkan :


PERKARA
HARGA
KETERANGAN
Upah Umrah
RM 400
1.     Perlaksanaan
Umrah, Tahlil Arwah
2.     Sijil Bukti Perlaksanaan
Upah Umrah Ramadhan
RM 500
1.      Perlaksanaan
Umrah, Tahlil Arwah
2.     Sijil Bukti Perlaksanaan

Nota :
* Hadiah mungkin ditukar kepada barangan lain yang difikirkan sesuai.
** Bayaran Perkhidmatan Pos Hadiah Iringan dikenakan sebanyak RM 20.00 setiap penama Badal Haji.

Bayaran Upah Haji termasuk perkara berikut :

  • Sewa khemah wukuf di Arafah
  • Sewa khemah melontar di Mina
  • Tambang dari Mekah ke Arafah, Arafah ke Mina dan Mina ke Mekah
  • Belanja makan bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah
  • Upah tawaf dan saie' haji
  • Upah tawaf dan saie' umrah
  • Belanja urusan di tanah air dan urusan penghantaran wang
KORBAN UNTUK ARWAH

Bagi korban untuk arwah pula telah menimbulkan perselisihan di kalangan para ulama. 

Mazhab Syafii mengatakan bahawa korban adalah ibadah perseorangan. Oleh itu tidak sah dilakukan oleh orang lain tanpa keizinan daripada empunya diri. Jika orang itu telah meninggal dunia, maka ibadah korban tidak sah tanpa wasiat daripadanya.

Jika arwah pernah berwasiat agar dibuatkan ibadah korban selepas kematiannya, maka ahli waris boleh melakukan korban tersebut. Namun daging korban itu wajib disedekahkan keseluruhannya kepada fakir miskin.

Demikian kesimpulan hukum korban untuk arwah dalam mazhab Syafii. Bagaimanapun, kita tidak boleh menafikan adanya pandangan berbeza yang berasal daripada ulama mazhab lain. 

Mengikut mazhab Hanafi dan Hanbali, ibadah korban boleh dilakukan untuk arwah biarpun tanpa wasiat daripada si mati. Pahalanya insya-Allah akan sampai kepadanya.

Saya sangat berharap perbezaan pendapat ini tidak menyebabkan perbalahan di antara kita. Sebaliknya, kita mesti ingat bahawa matlamat utama ibadah korban adalah untuk menaati perintah Allah SWT, menzahirkan kesyukuran dan menghidupkan syiar agama di negeri kita.

Kita juga patut sedar bahawa keikhlasan dan ketakwaan yang menentukan nilai ibadah kita. Mana-mana ibadah korban yang benar-benar mengharapkan reda Allah, maka itulah yang lebih bernilai di sisi Allah SWT.

Allah berfirman: Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keredaan) Allah, tetapi ketakwaan daripada kamu lah yang dapat mencapainya. (al-Hajj: 37)

Untuk keterangan dan maklumat lanjut, sila hubungi :

MOHAMMAD NAKHAIN BIN HJ MOHAMED ZAIN
PENGARAH

RAUDHAH UMRAHAJJ SERVICES (NS0103441-W)
No. 1451, Jalan Lavender Heights 31,
Taman Lavender Heights,
70450 Senawang,
Negeri Sembilan.
Hotline      : +6013-212 7799
Whatsapp : +6012-777 7190
Tel/Faks    : +606-7620817
Web          : www.raudhah2u.my
Weblog     : www.badalhaji1.blogspot.com / www.badalhaji2u.blogspot.com
Email        : raudhah.umrahajj@gmail.com

read more...