Pakej Umrah & Haji Swasta, Upah Haji dan Upah Umrah 2014/2015


Mana-mana waris yang berhajat untuk melaksanakan UPAH HAJI & UMRAH bagi arwah keluarga mereka. Sila layari http://www.raudhah2u.my/ dan http://www.badalhaji1.blogspot.com/


Badal/Upah Haji dan Umrah 2014/2015

Followers

Catatan Popular

Rabu, 27 Jun 2012

Menggali kandungan surah Al-Fatihah


Para pembaca yang dirahmati Allah subhanahu wata’ala, setiap hari umat Islam menjalankan ritual solat yang merupakan salah satu bentuk peribadahan kepada Allah subhanahu wata’ala. Setiap kita melaksanakan solat, kita diperintah untuk membaca surah Al Fatihah sebagai salah satu rukun solat. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab (Al Fatihah)”. (HR. Abu Dawud no. 297 dan At Tirmidzi no. 230 dari sahabat Abu Hurairah dan ‘Aisyah)

Surah ini termasuk deretan surah Makkiyah (yang turun sebelum hijrah) dan terdiri dari tujuh ayat.

Nama Lain Surat Al Fatihah

Surah Al Fatihah memiliki banyak nama. Di antaranya; Fatihatul Kitab (pembuka kitab/Al-Qur’an). Kerana Al Qur’an, secara penulisan dibuka dengan surah ini. Demikian pula dalam solat, Al Fatihah sebagai pembuka dari surah-surah lainnya.

Al Fatihah dikenal juga dengan sebutan As Sab’ul Matsani (tujuh yang diulang-ulang). Disebabkan surah ini dibaca berulang-ulang pada setiap raka’at dalam solat.

Dinamakan juga dengan Ummul Kitab. Kerana di dalamnya mencakup pokok-pokok Al-Quran, seperti aqidah dan ibadah.

Keutamaan surat Al Fatihah

Surah Al Fatihah memiliki berbagai macam keutamaan dan keistimewaan dibanding dengan surah-surah yang lain. Di antaranya adalah :

Al Fatihah merupakan surah yang paling agung. Al Imam Al Bukhari meriwayatkan dari shahabat Abu Sa’id Al Mu’alla, bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda (ertinya):

“Sungguh aku akan ajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Lalu Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam memegang tanganku. Disaat Beliau shalallahu ‘alaihi wasallam hendak keluar dari masjid, aku bertanya: “Ya Rasulullah! Bukankah engkau akan mengajariku tentang surah yang paling agung dalam Al Quran? Maka Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam berkata: Ya (iaitu surah)

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Ia adalah As Sab’u Al Matsani dan Al Qur’anul ‘Azhim (Al Qur’an yang Agung) yang diwahyukan kepadaku.” (HR. Al Bukhari no. 4474)

Al Fatihah merupakan surah istimewa yang tidak ada pada kitab-kitab terdahulu selain Al Qur’an. Dari sahabat Ubay bin Ka’ab radhiallahu ‘anhu, bahawasanya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadanya:“Mahukah engkau aku beritahukan sebuah surah yang tidak ada dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan demikian pula tidak ada dalam Al Furqan (Al Qur’an) surah yang semisalnya? Kemudian Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam memberitakan surah itu adalah Al Fatihah”. (HR. At Tirmidzi no. 2800)

Al Fatihah sebagai ubat dengan izin Allah subhanahu wata’ala. Al Imam Al Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Sa’id Al Khudri radhiallahu ‘anhu tentang kisah kepala kampung yang tersengat kalajengking. Lalu beberapa sahabat Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam meruqyahnya dengan membacakan surah Al Fatihah kepadanya. Dengan sebab itu Allah subhanahu wata’ala menyembuhkan penyakit kepala kampung itu.

Terkait dengan solat sebagai rukun Islam yang kedua, Al Fatihah merupakan unsur terpenting dalam ibadah itu. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَنْ صَلَّى وَلَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا أُمَّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ – ثَلاَثاً – غَيْرُ تَمَامٍ

“Barang siapa solat dalam keadaan tidak membaca Al Fatihah, maka solatnya cacat (Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam mengulanginya sampai tiga kali) tidak sempurna.”
(HR. Muslim no. 395, dari shahabat Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu)

Bahkan membaca Al Fatihah termasuk rukun dalam solat, sebagaimana riwayat diatas.

Tafsir Surah Al Fatihah

Pembaca yang dirahmati Allah subhanahu wata’ala, berikut ini merupakan ringkasan tafsir dari surah Al Fatihah :

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

“Segala puji bagi Allah Rabbul ‘alamin.”


Segala pujian beserta sifat-sifat yang tinggi dan sempurna hanyalah milik Allah suhanahu wata’ala semata. Tiada siapa pun yang berhak mendapat pujian yang sempurna kecuali Allah subhanahu wata’ala. Kerana Dia-lah Sang Penguasa dan Pengatur segala sesuatu yang ada di alam ini. Dia-lah Sang Berkuasa Tunggal, tiada sesuatu apa pun yang bersekutu dengan kuasa-Nya dan tiada sesuatu apa pun yang luput dari kuasa-Nya pula. Dia-lah Sang Pengatur Tunggal, yang mengatur segala apa yang di alam ini hingga nampak teratur, rapi dan serasi. Bila ada yang mengatur selain Allah subhanahu wata’ala, nescaya bumi, langit dan seluruh alam ini akan hancur berantakan. Dia pula adalah Sang Pemberi rezeki, yang mengurniakan nikmat yang tiada tara dan rahmat yang melimpah ruah. Tiada seorang pun yang sanggup menghitung nikmat yang diperolehnya. Disisi lain, ia pun tidak akan sanggup membalasnya. Amalan dan syukurnya belum sebanding dengan nikmat yang Allah subhanahu wata’ala curahkan kepadanya. Sehingga hanya Allah suhanahu wata’ala yang paling berhak mendapatkan segala pujian yang sempurna.

الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

“Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang.”


Ar Rahman dan Ar Rahim adalah Dua nama dan sekaligus sifat bagi Allah suhanahu wata’ala, yang berasal dari kata Ar Rahmah. Makna Ar Rahman lebih luas daripada Ar Rahim. Ar Rahman mengandung makna bahwa Allah subhanahu wata’ala mencurahkan rahmat-Nya kepada seluruh makhluk-Nya, baik yang beriman atau pun yang kafir. Sedangkan Ar Rahim, maka Allah subhanahu wata’ala mengkhususkan rahmat-Nya bagi kaum mukminin saja. Sebagaimana firman Allah subhanahu wata’ala: “Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman”. (Al Ahzab: 43)

مَالِكِ يِوْمِ الدِّيْنِ

“Yang menguasai hari kiamat.”


Para ‘ulama ahli tafsir telah menafsirkan makna Ad Din dari ayat diatas adalah hari perhitungan dan pembalasan pada hari kiamat nanti.
Umur, untuk apa digunakan?
Masa muda, untuk apa dihabiskan?
Harta, dari mana dan untuk apa dibelanjakan?

Tiada seorang pun yang lepas dan lari dari perhitungan amal perbuatan yang ia lakukan di dunia. Allah subhanahu wata’ala berfirman (ertinya):
“Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? (Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah”. (Al Infithar: 17-19)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ

“Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolonga.”


Secara kaedah etimologi (bahasa) Arab, ayat ini terdapat uslub (kaedah) yang berfungsi memberikan penekanan dan penegasan. Iaitu bahawa tiada yang berhak diibadahi dan dimintai pertolongan kecuali hanya Allah subhanahu wata’ala semata. Sesembahan-sesembahan selain Allah itu adalah batil. Maka sembahlah Allah subhanahu wata’ala semata.

Sementara itu, disebutkan permohonan tolong kepada Allah setelah perkara ibadah, menunjukkan bahawa hamba itu sangat perlu kepada pertolongan Allah suhanahu wata’ala untuk mewujudkan ibadah-ibadah yang murni kepada-Nya.

Selain itu pula, bahawa tiada daya dan upaya melainkan dari Allah subhanahu wata’ala. Maka mohonlah pertolongan itu hanya kepada Allah subhanahu wata’ala. Tidak pantas bertawakkal dan bersandar kepada selain Allah subhanahu wata’ala, kerana segala perkara berada di tangan-Nya. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wata’ala (ertinya):

“Maka sembahlah Dia dan bertawakkallah kepada-Nya”. (Hud: 123)

اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

“Tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus.”


Iaitu jalan yang terang yang mengantarkan kepada-Mu dan jannah (syurga)-Mu berupa pengetahuan (ilmu) tentang jalan kebenaran dan kemudahan untuk beramal dengannya.

Al Imam Ahmad dalam Musnadnya meriwayatkan dari sahabat An Nawas bin Sam’an radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah memberikan permisalan ash shirathul mustaqim (jembatan yang lurus), diantara dua sisinya terdapat dua tembok. Masing-masing memiliki pintu-pintu yang terbuka, dan di atas pintu-pintu tersebut terdapat tirai-tirai tipis dan di atas pintu shirath terdapat seorang penyeru yang berkata: “Wahai sekalian manusia masuklah kalian seluruhnya ke dalam as shirath dan janganlah kalian menyimpang. Dan ada seorang penyeru yang menyeru dari dalam ash shirath, bila ada seseorang ingin membuka salah satu dari pintu-pintu tersebut maka penyeru itu berkata: “Celaka engkau, jangan engkau membukanya, kerana jika engkau membukanya, engkau akan terjungkal kedalamnya. Maka ash shirath adalah Al Islam, dua tembok adalah aturan-aturan Allah, pintu-pintu yang terbuka adalah larangan-larangan Allah. Penyeru yang berada di atas ash shirath adalah Kitabullah (Al Qur’an), dan penyeru yang berada didalam ash shirath adalah peringatan Allah bagi hati-hati kaum muslimin.”

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

“Iaitu jalannya orang-orang yang engkau beri kenikmatan.”


Siapakah mereka itu? Meraka adalah sebagaimana yang dalam firman Allah suhanahu wata’ala: “Dan barang siapa yang menta’ati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah iaitu: Nabi-nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Yang demikian itu adalah kurnia dari Allah dan Allah cukup mengetahui”. (An Nisaa’: 69-70)

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِيْنَ

“Dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat.”


Orang-orang yang dimurkai Allah subhanahu wata’ala adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran akan tetapi enggan mengamalkannya. Mereka itu adalah kaum Yahudi. Allah subhanahu wata’ala berfirman berkenaan dengan keadaan mereka (ertinya):

“Katakanlah Wahai Muhammad: Mahukah Aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu di sisi Allah, iaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah”. (Al Ma’idah: 60)

Adapun jalan orang-orang yang sesat adalah bersemangat untuk beramal dan beribadah, tapi bukan dengan ilmu. Akhirnya mereka sesat disebabkan kebodohan mereka. Seperti halnya kaum Nasrani. Allah subhanahu wata’ala memberitakan tentang keadaan mereka:

“Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus”. (Al Ma’idah: 77)

At Ta’min

Pembaca yang dirahmati Allah subhanahu wata’ala, At Ta’min adalah kalimat “Amin” yang diucapkan setelah selesai membaca Al Fatihah dalam solat dan bukan merupakan bahagian dari surah tersebut, yang mempunyai erti “Ya Allah kabulkanlah do’a kami”.

Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahawasanya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam ketika membaca:

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِيْنَ

Maka Beliau shalallahu ‘alaihi wasallam mengucapkan Amin sampai orang-orang yang di belakangnya dari shaf pertama mendengar suaranya. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Barang siapa yang ta’minnya bersamaan dengan ta’min malaikat, maka Allah subhanahu wata’ala menjanjikan keampunan bagi dia. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahawasanya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika imam mengucapkan amin maka ikutilah, kerana barang siapa yang ta’minnya bersamaan dengan ta’min malaikat, nescaya ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (Muttafaqun alaih)

Kandungan surah Al Fatihah

Pembaca yang dirahmati Allah subhanahu wata’ala, surah ini memiliki kandungan faedah yang banyak dan agung, berikut ini beberapa di antaranya yang dapat kami sebutkan:

1. Surah ini terkandung di dalamnya tiga macam tauhid :

• Tauhid Rububiyyah, iaitu beriman bahawa hanya Allah subhanahu wata’ala yang menciptakan, mengatur dan memberi rezeki, sebagaimana yang terkandung di dalam penggalan ayat: “Rabbul ‘alamin “.

• Tauhid Asma’ wa Shifat, iaitu beriman bahawa Allah subhanahu wata’ala mempunyai nama-nama serta sifat-sifat yang mulia dan sesuai dengan keagungan-Nya. Di antaranya Ar Rahman dan Ar Rahim.

• Tauhid Uluhiyyah, iaitu beriman bahawa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wata’ala semata. Adapun sesembahan selain Allah subhanahu wata’ala adalah batil. Diambil dari penggalan ayat: “Hanya kepada-Mu kami menyembah dan memohon pertolongan”.

2. Penetapan adanya hari kiamat dan hari pembalasan, sebagaimana potongan ayat : “Penguasa hari pembalasan.”

3. Perintah untuk menempuh jalan orang-orang yang soleh.

4. Peringatan dan ancaman dari enggan untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Kerana hal ini mendatangkan murka Allah subhanahu wata’ala. Demikian pula, hendaklah kita berilmu sebelum berkata dan beramal. kerana kebodohan akan mengantarkan pada jalan kesesatan.

Penutup

Demikianlah ringkasan dari tafsir surah Al Fatihah. Semoga dapat mengantarkan kita kepada pemahaman yang benar di dalam menempuh agama yang diredhai oleh Allah suhanahu wata’ala ini. Amin, Ya Rabbal ‘Alamin.


Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

0 ulasan: on "Menggali kandungan surah Al-Fatihah"

Catat Ulasan